Czy i kiedy można odroczyć zgromadzenie wierzycieli?

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na przewlekłość postępowań toczących się przed polskim sądami jest niesolidność stron, które np. nie stawiają się na wyznaczone terminy rozprawy bądź nie zgłaszają na czas swoich wniosków. Nie inaczej jest w przypadku restrukturyzacji, w której bardzo często lekceważenie procedury i jej wymagań – zwłaszcza przez dłużników – prowadzi do bardzo […] Artykuł Czy i kiedy można odroczyć zgromadzenie wierzycieli? pochodzi z serwisu Doradca restrukturyzacyjny.

Doradca restrukturyzacyjny

Artykuł w serwisie „Farmer”

Polecam artykuł w serwisie Farmer.pl, dotyczący restrukturyzacji gospodarstw rolnych w myśl ustawy o oddłużeniu podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, w którym razem z Pawłem Duduciem z KAPAD CAPITAL wypowiadamy się odnośnie realnego wykorzystania instrumentu przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa nieruchomości w zamian za dług. O ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne i nowych […] Artykuł Artykuł w serwisie „Farmer” pochodzi z serwisu Upadłość i restrukturyzacja - Prawo-Upadłościowe.pl.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Wniosek o przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne – spis dokumentów

Aby otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne musimy złożyć w sądzie właściwy wniosek. Poniżej przedstawie spis dokumentów, które należy przeanalizować i załączyć do takiego wniosku aby zostały spełnione przesłanki do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego,  powinien zawierać: propozycje układowe, wstępny plan restrukturyzacyjny, wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika, aktualny […] Artykuł Wniosek o przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne – spis dokumentów pochodzi z serwisu Restrukturyzacja firmy okiem prawnika.

Restrukturyzacja firmy okiem prawnika

Bilans dwóch lat przygotowanej likwidacji

W Nowy Rok minie trzy lata od wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Od tego czasu do polskiego prawa systemu wprowadzono instytucję przygotowanej likwidacji. Wydaje się, że jest  to dobry czas na dokonanie pewnych podsumowań funkcjonowania instytucji, która zdobywa sobie co raz więcej zwolenników. Co prawda – jak to bywa przy stosunkowo „młodych” rozwiązaniach prawnych […] Artykuł Bilans dwóch lat przygotowanej likwidacji pochodzi z serwisu Prepack.info.

Prepack.info

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Dzisiejszy wpis dotyczy osób fizycznych/prawnych, które są dłużnikami i zastanawiają się kiedy jest właściwy i odpowiedni czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości […] Artykuł Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości pochodzi z serwisu Upadłość spółki z o.o..

Upadłość spółki z o.o.

Jak uniknąć licytacji majątku wspólnego małżonka upadłego

W przypadku upadłości konsumenckiej osób pozostających w małżeństwie, należy rozważyć skutki tej upadłości dla drugiego małżonka. Jeżeli małżonkowie mają wspólnotę majątkową to nie tylko cały majątek osobisty upadłego wejdzie do masy upadłości ale także majątek wspólny małżonków. Co oznacza, że syndyk będzie licytował wspólne rzeczy ruchome i nieruchomości. Dodatkowo nie zawsze okoliczność podpisania intercyzy chroni […]

Upadłość konsumencka